E3 – Програма за устойчивост на Hager Group

Човечност.
Екологичност.
Икономичност.
E3 e глобална концепция на Hager Group за щадящо отношение към ресурсите на нашата планета. Трите „Е” са основата на нашата отговорност:
Етика, Околна среда и Енергия.
На немски: Етика, Околна среда и Енергийна ефективност. За всяко Е сме създали каталог с мерки, с изпълнението на които ние от Hager сме изцяло ангажирани.

Повече информация бихте могли да намерите на нашия уебсайт www.hagergroup.com.


Етика

Етика
"Ние сме семейна фирма, която е отговорна към социалното общество."


Околна среда

Околна среда
"Всичко което правим, го правим с минимално възможно въздействие върху околната среда."

Енергийна ефективност

Енергийна ефективност
"Ние сме професионалисти в решенията за интелигентни проекти за енергийна ефективност."