Модулни апарати

Миниатюрни прекъсвачиMB116A
Автоматични предпазители за електрически мрежи

Автоматичните предпазители за електрически мрежи Hager предпазват проводници и уреди от термично претоварване и късо съединение. Монтаж в разпределителни табла.
Техника: 0,5A до 63A, устойчивост на къси съединения 4,5/6/10/25 kA, характеристики B/C/D, също и с бързосвързващи клеми;
аксесоари: помощни прекъсвачи, сигнален контакт, изключвател при оперативен ток, изключвател при минимално напрежение.

Дефектнотокови защитиCD225J
Осигуряване на безопасност: Дефектнотоковите защити отговарят на изискванията на стандарта VDE0100 част 410. С дефектнотоковите защити на Hager вие осигурявате сигурността в контакта на Вашите клиенти с електрическия ток. Този модулен прекъсвач е „ спасител ”, тъй като осигурява надеждна и сигурна защита на хора и предмети, от риск с директен или индиректен контакт с електрическата мрежа, както и при повреда на изолацията. Нашите FL и FI/LS прекъсвачи са и изключително бързи и лесни за монтиране, като всички други модулни устройства на Hager.

Дефектнотокови и комбинирани защитиAD916J
Стандарт EN 61009-1
  • Клас на токоограничаване 3
  • Номинално напрежение 230 V AC, 50 Hz
  • Чувствителност към пулсации на тока и устойчивост на импулсен ток до 250А
  • Характеристика на изключване В и С
  • Изключвателна способност 10кА при
  • С възможност за самостоятелен демонтаж от захранващата шина
  • Не са подходящи за приложение в хлорна среда
  • Място за маркировка

Изключватели и светлинна сигнализацияESC225
Изключване и сигнализация с апаратите на Hager:
LED сигнализация, бутони и бутонни прекъсвачи с нов дизайн.
Новата LED технология позволява да се реализират различни функции за контрол и сигнализация в електрическите табла. Бутоните и бутонните прекъсвачи позволяват разнообразна употреба и предназначение – за отчитане на данни, тестове, прекъсване на електрически вериги, контрол чрез локални, сервизни данни и т.н.
LED сигнализацията предлага висока и дълготрайна надеждност. Продължителността на живот на тези апарати е гарантирана до 100 000 часа. За сравнение – при глим лампите, продължителността на живот е до 10 000 часа. Те също са с широко приложение : работят с номинално напрежение 230V или от 12 до 48 V, за прав или променлив ток. Освен това, са с различни на брой и функционалност полюси, с възможност за употреба като бутони или изключватели.

Часовници и измервателни уредиEC150
Регистриране, броене, измерване – анализ с измервателната техника на Hager.
С новите електромери Вие ще откриете всички области на модерното отчитане на енергия до 6 000А на 230/400V в електрически мрежи и мрежи за пренос на данни.Отчитането може да се извършва директно или индиректно, комплексно или частично, за една или две тарифи. Апаратите са сертифицирани по новата директива за измервателни уреди MID
Отличават се с висока точност, както при аналоговите, така и при цифровите устройства.
Те се чудесен избор за вашите бизнес клиенти, които се нуждаят от прецизно измерване на ток и напрежение.